Täna avatud 10:00 - 18:00

Vaata asukohta

Tagastamise tingimused

 1. Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, saates Hortese e-posti aadressile info@hortes.eu vastavasisulise kirja koos taganemise põhjuse, arve numbri  ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates avalduse esitamist.
 2. Kliendil on õigus taganeda Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab Klient. Hortes tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.
 3. Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Hortes. Kauba tagastamisel kannab Hortes Tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul Kliendi kontole.
 4. Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.
  4.1 Vastavalt VÕS §53 lg 4 punkt 4, ei kohaldata 14 päevast taganemisõigust (sh ümbervahetamine) sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti. Seetõttu ei laiene tagastusõigus (sh ümbervahetamine) Hortes e-poest ostetud taimedele, istikutele, puudele, põõsastele, lilledele (sh ka jõulupuudele).
 5. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.
 6. Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Hortes endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. Hortes ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 7. Kauba tagastamiseks tuleb täita Tagastusleht, mille viide asub Hortese veebilehe jaluses. Hortes võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.
 8. Hortese e-poest tellitud Kaupade garantiitingimused annab vastava Kauba tootja ja need on kirjas Kauba pakendil või eraldi lehel Kauba juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.
 9. Garantiist tulenevat nõuet saab Hortesele esitada ainult koos Kauba eest tasumist tõendavate maksekorralduste, ostuarvete ja garantiitingimuste juures oleva garantiitalongiga.
 10. Kliendil on õigus oluliste puudustega Kaupa vahetada garantiiajal. Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega ja kasutamata. Kauba vahetamiseks tuleb täita Tagastusleht, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Hortes.