Täna avatud 10:00 - 20:00

Vaata asukohta

Biolit L kärbse-aerosool

3.494.49

Suurus

  • 200 ml
  • 400 ml

Aerosool sääskede, kärbeste, herilaste, koide ja teiste lendavate putukate tõrjeks.

Kasutusjuhend: enne kasutamist loksutada. Pritsida otse putukatele või pihustada õhku. Kinnises ruumis pihustada 5-10 sek. erinevas suunas. Lahkuda ruumist 20 minutiks, seejärel tuulutada ruum korralikult.

Ohutus: F+ eriti tuleohtlik, N - keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada! Vältida aerosooludu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pritsimise ajaks kinni. Pudel on rõhu all. Kaitsta otsese päikese eest ja vältida temperatuuri tõusu üle 50 °C. Tühja pudelit mitte põletada ega läbi torgata. Mitte pihustada lahtise leegile ega hõõguvale materjalile. Kätlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Esmaabi: igasuguse ärrituse korral lõpetada toote kasutamine ning pesta nahk vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 minutit, hoides silmalaugusid avatult.

Seotud teemad