Täna avatud 10:00 - 20:00

Vaata asukohta

Istutusala rajamine

I variant

istutusalaUut peenart rajades tuleb hävitada planeeritaval istutusalal umbrohutaimed. Selleks pritsitakse taimikut herbitsiidiga Roundup. Roundup hävitab kuni ühe kuu jooksul kõik temaga kokkupuutunud rohelised taimed lehtedest kuni juurteni. Roundup toimib hästi kõrreliste heintaimede (näiteks orashein) puhul. Laialehelistele umbrohtudele (näiteks võilill) on tema mõju nõrgem. Kui viimaseid on taimikus palju, tuleks seda täiendavalt pritsida herbitsiidiga Starane 180, mis hävitab ainult laialehelisi umbrohtusid. Pritsides taimikut järjest kahe nimetatud preparaadiga saavutatakse umbrohuvaba pind. 2-4 nädala möödudes muutuvad umbrohutaimed pruuniks. Siis kaevatakse maa läbi või kobestatakse mullafreesiga. Mulda haritakse kaks korda. Esimene kord 12-20 cm ja teine kord 5-8 cm sügavuselt. Kahe mullaharimise vahele peaks jääma 7-10 päeva. Selle ajaga tärkavad mullas seemnetena olevad umbrohud, mis teise mullaharimisega hävitatakse. Pärast teist mullaharimist väetatakse maad aia üldväetisega, seejärel märgitakse puutikkude ja nööri või aiakastmisvooliku abil maha istutusalade muster.

II variant

Olemasolevale muruplatsile peenart rajades märgitakse maha esmalt peenra kuju, seejärel kooritakse labidaga
murukamar. Peale koorimist kaevatakse maa hargiga (Fiskars aiahark) läbi ja eemaldatakse kõik mulda jäänud umbrohujuured (orashein, võilill). Istutusalale veetakse juurde nii palju mulda, et peale vajumist jääks istutusala murupinnast mõni sentimeeter kõrgem.

III variant

Olemasolevale muruplatsile kõrgpeenart (nt kiviktaimlat) rajades ei ole vaja murukamarat eemaldada. Peenar märgitakse maha eelpool toodud viisil. Muru kaetakse peenravaibaga, selle peale veetakse minimaalselt 35 cm mulda. Peenra võib ümbritseda sobivas kõrguses puitpalissaadi või turbaplokkidega, looduskividest või tellistest tellistest laotud rinnatisega. Selliselt rajatakse istutuala ka juhul, kui kohalik pinnas on liiga märg, totainetevaene või kui krunt asub paeastangul.

Seotud teemad